Børnemiljø i vuggestuen

  Børnegruppens alder i vuggestuen vanskeliggør mulighederne for at inddrage børnene, når det handler om evaluering af børnemiljøet her på Kastanjegården. Derfor bruges egne observationer og erfaringer til at justere og vurdere, hvorvidt der er behov for yderligere tiltag eller ændringer af praksis, indretning eller tilgang.


  Derudover vil vi hvert år efter sommerferien lave et evalueringsskema hvor vi vil bede forældrene om at udfylde på vegne af deres barn. Skemaet vil være delt ind i 3 områder. Børnenes fysiske miljø, deres psykiske miljø og deres æstetiske miljø her i vuggestuen. Der vil også være nogle generelle spørgsmål samt mulighed for at skrive kommentarer.

  I nedenstående afsnit kan læses, hvordan vi forholder os til alle 3 områder.

  Børnenes fysiske miljø i vuggestuen:

  Vuggestuen indrettes kontinuerligt, så vi hver dag skaber de bedste muligheder for at stimulere børnenes udvikling. Vi har fokus på at skabe ”rum i rummet”, så læringsmiljøet indbyder – ikke blot til leg, men til alle mulige former for leg. Der skal være plads til de stille lege, hvor fordybelsen er i fokus, men samtidigt skal vi også tilgodese at der er plads til de vilde og mere fysisk betonede lege.


  Vi vægter rengøring og hygiejne højt og tilstræber, at der er altid rent og pænt i vores vuggestue.


  På vores indhegnede udeareal har vi en høj med græs, hvor børnene kan kravle og gå op og ned. Her er der også en rutsjebane. Vi har baner og stier med forskelligt underlag, som børnene kan køre på med diverse køretøjer. Vi har legehuse, en stor sandkasse, sansegynge, gynger og hængekøje.

  Til vores årlige arbejdsdag med forældrene fornyer og forbedrer vi legepladsen.