Læreplan for vuggestuen Kastanjegården

  Kastanjegården er en privatejet vuggestue, med plads til 20 børn i alderen 0-2 år.


  Vi tilbyder pædagogisk professionalisme i vores daglige arbejde med vuggestuebørn. Primært handler det om omsorg, tryghed, stabilitet, udvikling, anerkendelse, leg, oplevelser, udeliv og tilpassede udfordringer. Det enkelte barns trivsel og udvikling er hos os i højsædet.

  Her i vuggestuen vægter vi desuden forældresamarbejdet utroligt højt. Den røde tråd mellem familien og Kastanjegården er essentiel for at skabe de bedste rammer omkring hvert enkelt barn. Netop dette, kan du læse mere om længere fremme i vores læreplaner.


  Vi tilrettelægger dagligdagen efter en fast dagsrytme, og arbejder med en anerkendende pædagogik, der bygger på nærvær, opmærksomhed og respekt for det enkelte barn. Vi præsenterer børnene for forskellige udfordringer, indenfor deres nærmeste udviklingszone, for at stimulere deres individuelle udvikling. Også dette kan du læse nærmere om, her i vores styrkede læreplan.


  Siden 1. august 2004 har det været obligatorisk for alle dagtilbud at lave pædagogiske læreplaner. En pædagogisk læreplan er en beskrivelse af, hvordan den enkelte institution arbejder med at understøtte børnenes læring og udvikling. Den skal indeholde en beskrivelse af de mål og den pædagogiske praksis, man har i institutionen omkring børnenes læring, samt hvordan man vil dokumentere og evaluere børnenes udvikling.

  Vores styrkede læreplan tager sit udgangspunkt i det fælles pædagogiske grundlag og de seks læreplanstemaer.


  Formålet med at arbejde med den styrkede pædagogiske læreplan på Kastanjegården er at synliggøre, dokumentere, udvikle samt evaluere vores daglige pædagogiske arbejde.

  Den styrkede pædagogiske læreplan er altså et pædagogisk redskab, som skal understøtte det pædagogiske personales og ledelsens arbejde med at skabe gode læringsmiljøer.