Barnets alsidige personlige udvikling

  Barnets alsidige personlige udvikling handler om alt det der foregår inde i barnet, men som samtidig i høj grad hænger sammen med barnets sociale udvikling og samspillet med andre børn og os voksne på Kastanjegården.


  Den trygge tilknytning og samspillet med de nære omsorgspersoner, ser vi som altafgørende for hvordan barnet oplever verden og sig selv. Derfor vægter vi højt, at der er de bedste rammer for at barnet har mulighed for at skabe en tryg tilknytning til os her på Kastanjegården – helt fra start. Derfor er der altid er god tid, både til barnet og dets forældre. Samspillet med den voksne er derfor i højsædet, så barnet fra start oplever, at den voksne er nærværende og til stede.


  Under dette tema har vi stor fokus på livsduelighed, som kan forstås som barnets relation til sig selv. Livsduelighed indebærer blandt andet at barnet udvikler evnen til at kunne regulere deres egne følelser. Til det har barnet brug for os, som de nære omsorgspersoner, som skal hjælpe dem på vej – små børn har nemlig svært ved det på egen hånd.


  Her handler det for os om at stor fokus på det afstemte samspil, hvor vi spejler de følelser som barnet udtrykker, og samtidigt regulere barnets følelser, når det er nødvendigt. Det kræver stor tilstedeværelse og nærvær i samværet med børnene. Vi smiler og taler med begejstret stemme, når barnet udtrykker glæde. Vi ser medfølende og nysgerrigt på barnet, der udtrykker frustration, men forholder os i ro, hvis barnet reagere voldsomt. Det handler om at vise forståelse for barnets vrede og samtidig støtte barnet til at komme ud af den følelse igen. Den balance tror vi på hjælper barnet til at forstå egne følelser, og opbygge gode strategier for at håndtere dem.


  Livsduelighed handler også om barnets mulighed for at opbygge både selvværd og selvtillid. Et selvværd der blomstrer, når det pædagogiske miljø er anerkendende og både ser og møder barnet som en der selv tænker, føler og handler ud fra egne intentioner. Anerkendelsen på Kastanjegården handler også i allerhøjeste grad om at give barnet oplevelsen af, at særligt relationen til den voksne har værdi i sig selv, og at samspillet ikke kun handler om at lære bestemte færdigheder.


  Det kommer til udtryk rigtig mange gange i vores daglige praksis. Den måde hvert barn varmt mødes hver morgen ved ankomst, et nej der respekteres når Karl er midt i en god leg med Emma, og gerne vil vente lidt med at få kigget til bleen. En grinetur på madrassen, eller en god bog der læses for 17. gang, bare fordi det for Bo, er den bedste bog i hele verden.

  Selvtilliden er en anden størrelse, som skifter alt efter situationen og handler om, hvorvidt barnet tror på, at det kan mestre en udfordring. Derfor har vi stor fokus på at give barnet masser af muligheder for at opleve det at mestre. Særligt tilrettelægger vi varierede aktiviteter, som er tilpasset hvert enkelt barn, men også aktiviteter, hvor forskellige børns styrker får lov til at skinne igennem på forskellige tidspunkter.


  Men i særdeleshed også i de daglige rutiner, som er fyldt med masser af muligheder for succes. Det indgående kendskab til hvert enkelt barn, resultere i at vi voksne, ved præcis hvornår og hvor hvordan vi kan udfordre hvert enkelt barn, til samtidig også at vide hvornår der hverken er overskud eller motivation til at kunne klare opgaven. 


  Sidst men ikke mindst, handler livsduelighed også om barnets evne til at fordybe sig og holde fokus. Børn er født nysgerrige og opmærksomme, men skal træne deres koncentrationsevne – og der er samspillet med os voksne igen essentielt. Det er nemlig gennem samspillet med os, at børnene oparbejder evnen til fordybelse. Derfor har vi stort fokus på at være opmærksomme i samspillet, og støtte barnet i at lytte og iagttage. Her er vores egen nysgerrighed en af de vigtigste værktøjer – vi peger, viser, samtaler, fortæller og udviser engagement, hvilket er exceptionelt vigtigt for netop også at kunne fastholde børnenes opmærksomhed.

  Vores morgensamling er et glimrende eksempel. Her er vi voksne med på lige fod med børnene, klapper, griner, og fagter med til sangene. Begejstringen er stor, ikke kun hos de små – men hos alle, og det er helt bevidst.


  Muligheden for at vi voksne kan være nærværende og til stede i samspillet og i relationerne, handler også i høj grad om at rammerne organiseres, så muligheden altid er der. Det prioriteres derfor højt hele dagen igennem.