Evaluering og dokumentation af den pædagogiske praksis

  Lovændringerne og indførelse af den ny styrkede læreplan indeholder en ny bestemmelse om, at vores pædagogiske leder er ansvarlig for at etablere en evalueringskultur i dagtilbuddet.


  Det har vi særligt for øje, fordi det netop er evaluering der skal hjælpe os til at blive endnu bedre til det vi gør. Vi arbejder systematisk med at udvikle og kvalificere det pædagogiske læringsmiljø ved hjælp af vores evalueringskultur, så vi selv er med til både at sikre og skabe god kvalitet her på Kastanjegården. 


  Evalueringen tager udgangspunkt i de pædagogiske mål, sammenhæng mellem det pædagogiske læringsmiljø og børnenes trivsel, læring, udvikling og dannelse. Alle daglige situationer er vigtige i forhold til børnenes læring og udvikling, og vi finder det derfor essentielt, at vi hele tiden reflekterer over, hvordan vi tilrettelægger disse. 


  Vi vil ligeledes sikre en løbende pædagogisk dokumentation, som er en naturlig del af vores evaluering. Vores refleksioner skal bruges og gøre os klogere på, hvordan vi kan udvikle læringsmiljøet, og det kræver, at vi som voksne er iagttagende på, hvad der sker. Vi undrer os, er nysgerrige, opsamler og justerer praksis, og når vi har ændret det, reflekterer vi over, om det virker. Formålet er, at vores evalueringer skal føre til kvalitetsforbedringer. 


  Dokumentation er en fast del af hverdagen her på Kastanjegården, og bruges til mere end blot et enkelt formål. I indgangspartiet er der opslag, som helt overordnet fortæller om, hvad vi har særligt fokus på i den pågældende periode - så vi i fællesskab med forældrene kan støtte bedst op omkring det enkelte barns læring. Derudover beskrives dagens indhold dagligt, så forældrene samtidig kan få et betydningsfuldt indblik i dagen der er gået. Ligeledes er det muligt for forældrene at følge op på bleskift og sovetider.


  På Kastanjegården har vi desuden det, vi kalder den sorte ”bibel”. En stor kalender, hvor der hver dag skrives beskeder omkring de enkelte børn. Denne bog har alle ansatte en forpligtelse til at holde sig løbende ajourført i. Beskederne i bogen kan indeholde generel information om den igangværende dag, samt informationer som på den pågældende dag gør sig særligt gældende for det enkelte barn.


  Bogen, og personalets indsigt heri, skal sikre, at alle er bevidste om eventuelle faktorer, der skal tages hensyn til i mødet med det enkelte barn. Måske har natten været atypisk, appetitten væk eller måske har barnet oplevet noget særligt, som kan bruges positivt i relationen til barnet. Alt har betydning og vægtes. Desuden er bogen et redskab til at sikre et professionelt møde med forældrene. At personalet alle ved besked om de forhold der har betydning for det pågældende barn og deres forældre – hver eneste dag.


  Hovedsageligt anvendes både den mundtlige og skriftlige form, men det er ikke usædvanligt, at der også kan være opslag, plancher, kreative udstillinger, eller digitale opslag med billeder og information.

  Alle børn på Kastanjegården har desuden deres helt egen kasse. En kasse som gennem vuggestuetiden fyldes med små ting, som symboliserer oplevelser, kreationer, kammeratskaber eller lignende. Denne kasse har til formål også at beskrive barnet på andre måder end lige den skriftlige. Kassen kan indeholde fotografier, en fjer, kopi af en sang, en tegning eller noget helt femte, der kan dokumentere barnets liv her på Kastanjegården.

  Selvom vi mener, at det er vigtigt at formidle og dokumentere det pædagogiske arbejde, skal den tid, vi bruger på det, stå mål med den tid vi samlet har til rådighed.


  Den pædagogiske leder har ansvaret for, at Kastanjegårdens styrkede læreplan evalueres mindst hvert andet år og herefter godkendes af vuggestuens bestyrelse og den tilsynsførende fra Skanderborg kommune.