Sygdomsprocedure

  Ifølge børnelægerne i region Midtjylland bliver små børn hvert år gennemsnitlig smittet med 12-14 infektioner. Det er altså helt normalt, at små børn bliver syge, mens de går i vuggestue.

  Hovedreglen er, at syge børn ikke må møde op i vuggestuen, og at et barn med en smitsom sygdom først møder op, når det ikke smitter mere.    

  Vuggestuen Kastanjegårdens retningslinjer i forhold til sygdom og smitte, læner sig op ad sundhedsstyrelsen retningslinjer. Vi kan ikke undgå, at små børn bliver syge, men vi kan hjælpe hinanden bedst muligt, når det sker. Disse retningslinjer gør det nemmere for jer at finde ud af, hvornår jeres barn er rask til at komme i vuggestue, og hvornår jeres barn skal blive derhjemme. Har barnet været syg om natten, er det ikke frisk til at komme i vuggestuen om morgenen.

  Alle vores generelle retningslinjer omkring forskellige sygdomme kan læses i sundhedsstyrelsens pjece ”Smitsomme sygdomme hos børn og unge”. Hele pjecen kan findes på

  https://www.sst.dk/-/media/Udgivelser/2020/Smitsomme-sygdomme-hos-boern-og-unge/Smitsomme-sygdomme-hos-boern-og-unge.ashx

   

  Er barnet rask eller syg

  Ifølge sundhedsstyrelsen er barnet rask, når det er feberfrit, og almentilstanden er upåvirket. Barnet skal kunne deltage i de aktiviteter, det plejer uden at kræve særlig omsorg og pasning. Barnet skal f.eks. kunne lege ude og tage med på udflugt. Hvis et barn kommer i institution uden at være helt rask, har det på grund af nedsat modstandskraft større risiko for at få komplikationer til sygdommen eller pådrage sig en anden sygdom. Det kan derfor være en god idé at lade barnet blive hjemme i mindst 1 dag, efter det er blevet feberfrit.

  Det er op til personalets vurdering, om barnet kan indgå, og/eller om barnets sygdom giver anledning til smittefare i forhold til andre børn og voksne.

   

  Kort og konkret

  Er barnets temperatur 38,0 grader eller mere, må vi ikke tage ansvaret for barnet, og det kan ikke være i vuggestuen.

  Vi giver ikke Panodil eller anden smertestillende medicin i vuggestuen.                                  

  Børn som hjemme har fået Panodil eller anden smertestillende medicin om natten eller om morgenen, må ikke komme i vuggestue.


  Medicinering i vuggestuen?

  Forældrene skal gøre vuggestuen opmærksom på, hvis barnet om morgenen har fået receptpligtig medicin, eller har fået anden behandling, såsom fysioterapi eller lignende, inden det kommer i vuggestuen.

  Medicinering af børn skal som hovedregel altid foregå derhjemme. Der kan dog være få tilfælde, hvor det er nødvendigt i det tidsrum, barnet er i vuggestuen. Er det tilfældet, er det vigtigt, at de praktiske formaliteter er helt på plads, så personalet i vuggestuen er klædt godt på til at kunne varetage opgaven.

  Dette sikres ved, at I forældre udfylder diverse blanketter, der sørger for, at personalet er fuldt informeret om den pågældende medicin samt dosering. Dette udfyldes og underskrives sammen med personalet dagen forinden, eller når barnet afleveres den pågældende morgen.

  Det er vigtigt, at forældrene gør lægen opmærksom på, at der på anvisningen til medicinen tydeligt skal være beskrevet, at og hvordan barnet skal medicineres i vuggestuen.

   

  Hvad gør vi?

  Her i vuggestuen har vi dagligt faste rengøringsrutiner. Rutiner der tager udgangspunkt i sundhedsstyrelsens anbefalinger om håndtering af mulig smitte i alle henseender.

  Rengøring og afspritning af inventar, legetøj mm., foruden fokus på god håndhygiejne, både blandt børn og voksne.

  I perioder hvor vi oplever særlig meget sygdom af samme slags, øges de daglige faste rutiner.

   

  Når vi rammes?

  Det er vigtigt, at I forældre informerer personalet, når I oplever sygdom i hjemmet. På den måde kan vi sikre, at andre forældre ved besked, så vi i fællesskab kan være opmærksomme på eventuelle symptomer hos vuggestuens andre børn.

  Den pædagogiske leder har ansvar for at informere forældre og personalet om smitsomme sygdomme. Dette gøres ved opslag på tavlen i gangen.

  Bestyrelsen og vuggestuens tilknyttede sundhedsplejerske har godkendt denne sygdomsprocedure.